"nearest beach" — Słownik kolokacji angielskich

nearest beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższa plaża
  1. nearest przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A photograph was taken of the scene as the damaged target headed for the nearest beach.

    Podobne kolokacje: