"narrative focus" — Słownik kolokacji angielskich

narrative focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ognisko narracyjne
  1. narrative przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This narrative focus on aspects of her life that manifest due to heritage as an octoroon.

    Podobne kolokacje: