"narażenie chroniczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narażenie chroniczne" po polsku

"narażenie chroniczne" — Słownik kolokacji angielskich

chronic exposure kolokacja
  1. chronic przymiotnik + exposure rzeczownik = ekspozycja stała, narażenie chroniczne
    Zwykła kolokacja

    The hazard is in chronic exposure, even at low concentrations.

powered by  eTutor logo