PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"na mocy umowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na mocy umowy" po polsku

"na mocy umowy" — Słownik kolokacji angielskich

under contract kolokacja
 1. under przyimek + contract rzeczownik = na mocy umowy
  Bardzo silna kolokacja

  Under the current contract, the company will pay $90,000 a year until 1999.

  Podobne kolokacje:
 1. under przyimek + agreement rzeczownik = na mocy umowy, z tytułu umowy, wynikający z umowy
  Zwykła kolokacja

  The research, which both sides are doing, could and would continue under such an agreement.

under the contract kolokacja
Popularniejsza odmiana: under contract
 1. under przyimek + contract rzeczownik = na mocy umowy, z tytułu umowy, wynikający z umowy
  Zwykła kolokacja

  Under the current contract, the company will pay $90,000 a year until 1999.

  Podobne kolokacje:
under a contract kolokacja
Popularniejsza odmiana: under contract
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na mocy umowy
 1. under przyimek + contract rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Under the current contract, the company will pay $90,000 a year until 1999.

  Podobne kolokacje:
under the deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na mocy umowy
 1. under przyimek + deal rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The company's interest bill would be cut by $100 million a year under the deal.

  Podobne kolokacje:
under a deal kolokacja
Popularniejsza odmiana: under the deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na mocy umowy
 1. under przyimek + deal rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The company's interest bill would be cut by $100 million a year under the deal.

  Podobne kolokacje:
under agreement kolokacja
Popularniejsza odmiana: under the agreement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na mocy umowy
 1. under przyimek + agreement rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The research, which both sides are doing, could and would continue under such an agreement.