"multimedia approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): multimedia podejście
  1. multimedia rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In art school, where a multimedia approach is often encouraged, the camera can become just another artistic tool.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo