"mountain sport" — Słownik kolokacji angielskich

mountain sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport górski
  1. mountain rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was a skilled climber and loved mountain sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo