ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money sloshing" — Słownik kolokacji angielskich

money sloshing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozlewanie finansowe
  1. money rzeczownik + slosh czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With so much money sloshing around the rebel movement, funds were often unaccounted for and went astray.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo