"money is needed" — Słownik kolokacji angielskich

money is needed kolokacja
Popularniejsza odmiana: need money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są potrzebne
  1. need czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maybe they needed money to take care of their children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo