"money is found" — Słownik kolokacji angielskich

money is found kolokacja
Popularniejsza odmiana: find the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze zostaną znalezione
  1. find czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The program would have died today had more money not been found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo