"money is distributed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są rozdzielone
  1. distribute czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We can only hope that the money is paid and distributed quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo