"money based" — Słownik kolokacji angielskich

money based kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze oparły
  1. base czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If we're going to start shifting money around based on who's rude to whom, my guess is Muslims are going to end up in the red.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo