"moment slips" — Słownik kolokacji angielskich

moment slips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyłki momentu
  1. moment rzeczownik + slip czasownik
    Luźna kolokacja

    No one would believe a sick child:" He looks as if he's about to say something else, and then the moment slips away.

    Podobne kolokacje: