"modify for use" — Słownik kolokacji angielskich

modify for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmodyfikuj do użytku
  1. modify czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the early 20th century it was modified for use as a hospital.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo