"modern woman" — Słownik kolokacji angielskich

modern woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta nowoczesna
  1. modern przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman at the court in late medieval and early modern.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo