"modern window" — Słownik kolokacji angielskich

modern window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowoczesne okno
  1. modern przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the north aisle are four modern windows from the 19th century rebuilding of this wall, using some old materials.

    Podobne kolokacje: