"moderate drinking" — Słownik kolokacji angielskich

moderate drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umiarkowane picie
  1. moderate przymiotnik + drinking rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Moderate drinking can raise the levels more than 10 percent.

powered by  eTutor logo