PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mind sending" — Słownik kolokacji angielskich

mind sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej coś przeciw wysyłaniu
  1. mind czasownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't mind sending the material to the people who asked for it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo