"millennial reign" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "millennial reign" po angielsku — Słownik polsko-angielski

millennial reign

rzeczownik
  1. panowanie tysiącletnie (Chrystusa na ziemi, pojęcie z eschatologii chrześcijańskiej)

"millennial reign" — Słownik kolokacji angielskich

millennial reign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): panowanie tysiąclecia
  1. millennial przymiotnik + reign rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both of these two temples will have thrones for Jesus Christ to sit on during his millennial reign.

    Podobne kolokacje: