"milk flow" — Słownik kolokacji angielskich

milk flow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przepływ mleka
  1. milk rzeczownik + flow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A foal starts the milk flow and is pulled away by another person, but left touching the mare's side during the entire process.

    Podobne kolokacje: