"milk factory" — Słownik kolokacji angielskich

milk factory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fabryka mleka
  1. milk rzeczownik + factory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is some food industry present, including a milk factory in Nyuksenitsa.

    Podobne kolokacje: