"milk contains" — Słownik kolokacji angielskich

milk contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko zawiera
  1. milk rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    They are doing a lot of research, such as whether milk might contain it - so far, none.

    Podobne kolokacje: