BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"mighty thing" — Słownik kolokacji angielskich

mighty thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna rzecz
  1. mighty przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was a mighty pretty thing, come to think of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo