"microwave tube" — Słownik kolokacji angielskich

microwave tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lampa mikrofalowa
  1. microwave rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Silver-plated iron was used in early microwave tubes.

    Podobne kolokacje: