"methodically strip" — Słownik kolokacji angielskich

methodically strip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metodycznie pas
  1. strip czasownik + methodically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Afra stripped methodically, completely, and without affectation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo