"methodical way" — Słownik kolokacji angielskich

methodical way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metodyczna droga
  1. methodical przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The police were doing things in their own methodical way, no doubt.

    Podobne kolokacje: