"mercenary pilot" — Słownik kolokacji angielskich

mercenary pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najemnik pilot
  1. mercenary przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Eighteen mercenary pilots from throughout the Far East were recruited, sixteen to fly, two extras in case someone got sick.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo