"mentally run" — Słownik kolokacji angielskich

mentally run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychicznie pobiec
  1. run czasownik + mentally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Yates made it a question, but he was already mentally running through the logistics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo