"meet with friends" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet with friends" po angielsku

"meet with friends" — Słownik kolokacji angielskich

meet with friends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj się z przyjaciółmi
  1. meet czasownik + friend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Later they met with friends in a Manhattan club.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo