"mathematical entity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): matematyczna jednostka
  1. mathematical przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Is there a world, completely separate from our physical one, that is occupied by the mathematical entities?

powered by  eTutor logo