"manipulate with" — Słownik kolokacji angielskich

manipulate with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): manipulować z
  1. manipulate czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He also has the power to manipulate people only with his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo