"manage one's money" — Słownik kolokacji angielskich

manage one's money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzać czyjś pieniądze
  1. manage czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Ways to manage your money now and in the future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo