"make the news" — Słownik kolokacji angielskich

make the news kolokacja
Popularniejsza odmiana: make news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki wiadomości
  1. make czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Like I said, one way or the other you're going to make the news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo