"make projections" — Słownik kolokacji angielskich

make projections kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki przewidywania
  1. make czasownik + projection rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It's not the sort of company you can make projections about for more than five years out."

powered by  eTutor logo