PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make one's broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś program
  1. make czasownik + broadcast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The radio station made its first broadcast from the building's third floor.

powered by  eTutor logo