"make in words" — Słownik kolokacji angielskich

make in words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób słownie
  1. make czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm glad I made money, in other words," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo