BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"make a declaration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make a declaration" po angielsku

"make a declaration" — Słownik kolokacji angielskich

make a declaration kolokacja
  1. make czasownik + declaration rzeczownik = wydać oświadczenie, składać deklarację
    Zwykła kolokacja

    He, too, is going to make a declaration at some point in time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo