14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"declaration" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

declaration rzeczownik

rzeczownik + declaration
Kolokacji: 43
Universal Declaration of Human Rights • Declaration of Independence • declaration of war • Balfour Declaration • customs declaration • ...
declaration + czasownik
Kolokacji: 30
Cairo Declaration calling • declaration states • declaration makes • declaration comes • declaration says • ...
czasownik + declaration
Kolokacji: 13
include declarations • issue a declaration • sign a declaration • make a declaration • support the Cairo Declaration • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. include declarations = załącz oświadczenia include declarations
  • He, too, is going to make a declaration at some point in time.
  • Young men make a declaration of love when girls go away.
  • And Bush made a similar declaration at about that time.
  • He may make a declaration, but she will need a longer time than this.
  • According to the peace plan, each side is supposed to make a declaration as a first step.
  • The Commission has just made a declaration on this point.
  • Therefore, if necessary, the Council should make a political declaration.
  • He didn't fight to make declaration, or honor any god.
  • The rebels are not likely to make such a declaration.
  • See section 34 for the data requirements when making a full declaration.
przymiotnik + declaration
Kolokacji: 60
formal declaration • public declaration • joint declaration • unilateral declaration • official declaration • ...
przyimek + declaration
Kolokacji: 16
following the declaration • after the declaration • of the Declaration • by one's declaration • for a declaration • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.