"maintain the use" — Słownik kolokacji angielskich

maintain the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj wykorzystanie
  1. maintain czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bottom level, the operational level, involves aspects such as maintaining road position and the use of the car controls.

    Podobne kolokacje: