"magical moment" — Słownik kolokacji angielskich

magical moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowny moment
  1. magical przymiotnik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    Everything was so beautiful in this magical moment before sunrise.

    Podobne kolokacje: