BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"mad thing" — Słownik kolokacji angielskich

mad thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szalona rzecz
  1. mad przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is all about the mad things I had to deal with last year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo