"luminous eye" — Słownik kolokacji angielskich

luminous eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świecące oko
  1. luminous przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The girl with the luminous eyes came out of the kitchen.

    Podobne kolokacje: