"low card" — Słownik kolokacji angielskich

low card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niska karta
  1. low przymiotnik + card rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With the fourth card, the low cards are the best.

    Podobne kolokacje: