ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"loom away" — Słownik kolokacji angielskich

loom away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyłoń się daleko
  1. loom czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Replies: and the next presidential election looms just another year away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo