BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look startlingly" — Słownik kolokacji angielskich

look startlingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz zadziwiająco
  1. look czasownik + startlingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A young man who looked startlingly like Quinda approached us, introduced himself (he was her brother), and thanked us for coming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo