"look significantly" — Słownik kolokacji angielskich

look significantly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz znacznie
  1. look czasownik + significantly przysłówek
    Luźna kolokacja

    When he had finished, the three men looked significantly at each other.

powered by  eTutor logo