"look pleasantly" — Słownik kolokacji angielskich

look pleasantly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz miło
  1. look czasownik + pleasantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    And then she saw him looking at her and tried to look pleasantly back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo