BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look pityingly" — Słownik kolokacji angielskich

look pityingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz litościwie
  1. look czasownik + pityingly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The little figure on the pillows looked pityingly at Sybilla.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo