"look overhead" — Słownik kolokacji angielskich

look overhead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz w górze
  1. look czasownik + overhead przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    People never looked overhead unless they were looking at the sky.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo