"look innocent" — Słownik kolokacji angielskich

look innocent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj niewinny
  1. look czasownik + innocent przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "Looking innocent and a little stupid is their best defense."

    Podobne kolokacje:

podobne do "look innocent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look innocent" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik