BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look hostile" — Słownik kolokacji angielskich

look hostile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj wrogi
  1. look czasownik + hostile przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The four people across the table from them didn't look friendly, but neither did they look hostile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo